1. Właścicielem sklepu internetowego  deszczowka.pl jest firma Tech - Mar sp. z o.o. wpisana do ewidencji działalności gospodarczej.

2. Dane:

Tech - Mar sp. z o.o.

Ul. Agrestowa 10

66-001 Zawada

NIP: 

9731081302

KRS:

0000930171

Nr rachunku bankowego: 

e-mail: sklep@deszczowka24.pl 

tel. +48 885 20 20 60

3. Sklep funkcjonuje pod adresem www.deszczowka24.pl

4. Definicje użyte w regulaminie:

1) czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep Internetowy deszczowka24.pl skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania z magazynu za pośrednictwem poczty, kuriera lub spedycji, na adres wskazany przez Kupującego;

2) koszyk- element Sklepu Internetowego deszczowka24.pl , za pomocą którego Kupujący precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności; 

3) kupujący - osoba fizyczna (w tym konsument – w rozumieniu art. 221kodeksu cywilnego), osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupu w Sklepie Internetowym deszczowka24.pl;

4) sprzedający - podmiot prowadzący sklep internetowy Deszczowka24.pl - Tech - Mar sp. z o.o.

5) sklep internetowy - sklep działający pod adresem www.deszczowka24.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu.

 

II. Zamówienia

1. Zamówienie może złożyć kupujący, który dokonał rejestracji w sklepie internetowym, za pośrednictwem strony internetowej www.deszczowka24.pl.

2. Kupujący dokonuje rejestracji w sklepie internetowym poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie www sklepu internetowego.

3. Rejestrując się w Sklepie Internetowym Deszczowka24.pl Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym deszczowka24.pl

4. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

5. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych sprzedaży.

6. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) sklep internetowy Deszczowka24 zapewnia Klientom swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, zapomnienie, poprawianie oraz usuwanie.

7. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę za pośrednictwem serwisu www.deszczowka24.pl  Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy. Do zawarcia umowy kupna-sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia przez pracownika obsługującego sklep zamówienia do realizacji.

8. Zamówienia towarów są przyjmowane wg poniższych zasad :

a) zamówienie towaru poprzez „Dodaj do koszyka”

Przycisk automatycznie przenosi zamawiany towar do „ Koszyka” i pozwala na kontynuacje zakupów poprzez dodawanie kolejnych towarów. Panel „ Koszyka” umiejscowiony w prawym górnym rogu strony w pełni umożliwia wgląd w zamawiane towary oraz możliwość kontrolowania stanu koszyka (możliwość dodawania, usuwania, rezygnacji lub realizacji zamówienia). Złożone zamówienie będzie automatycznie przesłane do pracownika obsługującego sklep w celu weryfikacji danych, a następnie, uzupełnione o koszty transportu przesyłki, przesłane na podany adres do Kupującego.

b) zamówienie wysłane drogą mailową

E-mail z zamówieniem należy wysłać pod adres sklep@deszczowka24.pl  wraz z niezbędnymi danymi: nazwa/kod produktu, dane do faktury, adres dostawy (wraz z wskazaniem osoby upoważnionej do odbioru oraz telefonem kontaktowym), dane kontaktowe osoby zamawiającej w celu autoryzacji zamówienia. Złożone zamówienie będzie automatycznie przesłane do pracownika obsługującego sklep w celu weryfikacji danych, a następnie, uzupełnione o koszty transportu przesyłki, przesłane na podany adres do Kupującego.

III. Ceny towarów i forma płatności

1. Przedstawiane w sklepie towary nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wszystkie ceny przedstawione w sklepie internetowym www.deszczowka24.pl są podane w polskich złotych [PLN] Ceny podane przy produktach są podane zarówno w cenie netto (nie zawierają podatku VAT) i brutto. Sprzedający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian cen bądź niezrealizowania zamówienia, jeżeli cena stanowi wynik pomyłki.

2. Cena wskazana przez Sprzedającego jest wiążąca dla Kupującego w chwili złożenia zamówienia.

3. Do cen produktów wielkogabarytowych w złożonym zamówieniu należy doliczyć odpowiednie koszty przesyłki, które będą podane przy okazji potwierdzenia złożonego zamówienia w celu ostatecznej akceptacji. Przy zakupie produktów o małych gabarytach należy wybrać odpowiednią formę przesyłki, kwota za przesyłkę zostanie doliczona przy składaniu zamówienia.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów w sklepie internetowym www.deszczowka24.pl . Wprowadzania, wycofania dowolnego produktu ze sklepu oraz wprowadzania promocji na towary. Okresowe akcje promocyjne nie dotyczą zamówień już złożonych i będących w trakcie realizacji.

5. Kupujący po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego powinien niezwłocznie dokonać zapłaty za towar w formie tradycyjnego przelewu lub dokonać płatności przy odbiorze zamówionego towaru ale tylko w przypadku osobistego dostarczenia transportem dokonanym przez sklep Deszczowka24.pl . Przelew należy dokonać najpóźniej po upływie 3 dni od potwierdzonego zamówienia na rachunek bankowy Sprzedającego. Numer konta bankowego i dane do przelewu znajdują w zakładce „Regulamin” i „ O nas”. Kupujący wszystkie dane do przelewu otrzyma również przy potwierdzeniu zamówienia. Zamówienie zostanie realizowane po wpłynięciu na konto bankowe Sprzedającego zapłaty za zamówiony towar Kupującego.

6. Datą płatności jest dzień zaksięgowania określonych w zamówieniu środków pieniężnych na koncie Sprzedającego.

7. Sprzedający nie gwarantuje, że publikowane dane w opisie towarów nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Sprzedający prosi przed podjęciem decyzji o zakupie o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

IV. Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar przesyłany jest do Kupującego w zależności od wyboru formy przesyłki: Pocztą Polską lub firmą kurierską, a także w przypadku towarów wielkogabarytowych firmą spedycyjną. Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedającego o terminie wysyłki (w przypadku płatności przy odbiorze od daty złożenia zamówienia). Wysyłka zamówionego towaru zrealizowana będzie w ciągu 14 dni od zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym sklepu deszczowka24 lub w przypadku płatności przy odbiorze, 14 dni od złożenia zamówienia. W przypadku wysyłki towaru poza granicę Polski, wycena transportu będzie ustalana indywidualnie.

2. Kupujący, odbierając przesyłkę w obecności kuriera, jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem, przesłanym na e-maila podanego przez Kupującego, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na te okoliczności w późniejszym czasie.

3. Sprzedający wskazuje, iż potwierdzeniem realizacji zamówienia, a tym samym dowodem zakupu, będzie doręczona Kupującemu faktura VAT w wersji elektronicznej na e-mail podany przez Kupującego lub dołączona do przesyłki.

4. W przypadku uszkodzenia przesyłki wszelkie roszczenia przeciwko firmie kurierskiej muszą zostać zgłoszone na piśmie w możliwie jak najkrótszym terminie, jednakże nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania przesyłki w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1173 oraz 1529). W tym celu należy wezwać kuriera aby spisał protokół szkody i przesłać go do nas w oryginale. Po upływie tego terminu klient traci prawa do zwrotu uszkodzonego towaru. Nie ponosimy odpowiedzialności za przesyłki, które na życzenie klienta zostały nadane inną firmą kurierską niż ta, z którą posiadamy umowę .

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku braku towaru w magazynie. Kupujący jest informowany o tym fakcie. Jeżeli Kupujący nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do podziału zamówienia na odrębne przesyłki. Opłata za przygotowanie i nadanie zostanie naliczona jednorazowo przy pierwszej części zamówienia.

V. Reklamacje i zwroty

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,  konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia produktu. Prawo to przysługuje tylko wtedy gdy:

a. towar znajduje się w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu,

b. towar nie nosi śladów używania,

c. towar nie posiada wad, z wyjątkiem tych, które stanowią podstawę do reklamacji,

d. kupujący dołączył paragon/Fakturę VAT - dowód zawarcia umowy,

2. Zwrotom nie podlegają towary sprowadzane na zamówienie Kupującego.

3. W przypadku zwrotu towaru Kupujący zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie na piśmie (z własnoręcznym podpisem) w wyżej określonym terminie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy koszt przesyłki towaru w obie strony pokrywa kupujący. Kupujący zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć przesyłany towar, aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu. Do przesyłki należy dołączyć podpisany dokument zakupu oraz podać dokładne dane Kupującego wraz z numerem konta, na który mają być zwrócone pieniądze. W przypadku, gdy Kupujący żąda zwrotu pieniędzy za pośrednictwem Poczty Polskiej (przekaz pocztowy) - koszt przekazu pieniędzy obciąża Kupującego - kwota należna Kupującemu zostanie pomniejszona o koszt przekazu pocztowego.

5. Zwrot zapłaconej przez Kupującego kwoty nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru.

6. Wszystkie produkty oferowane w sklepie  są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

7. Każdy produkt zakupiony w sklepie www.deszczowka24.pl  posiada gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów

8. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.

9. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwa instalacja niezgodna z dostarczoną instrukcją montażu, niewłaściwa obsługa, jak również eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem. Gwarancja nie ma też zastosowania w przypadku dokonania przez Kupującego nieautoryzowanych napraw. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady produktu, zostaną one usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od dnia uznania przez Sprzedającego zasadności gwarancji.

10. Do wykonania uprawnień z gwarancji niezbędny jest dokument wydania towaru wraz z dokumentem zakupu (paragon fiskalny bądź faktura). Zagubienie dokumentu sprzedaży uniemożliwia dochodzenie roszczeń Kupującego w ramach gwarancji.

11. Dostarczany do serwisu sprzęt musi być kompletny, czyli musi zawierać: oryginalne opakowanie, oraz wszystkie elementy dostarczone pierwotnie przez firmę wraz z zakupionym towarem.

12. W sytuacji, gdy niemożliwa okaże się naprawa sprzętu, ani jego wymiana na nowy, Kupującemu zostanie zwrócona cena towaru. W tym celu nastąpi korekta dokumentu sprzedaży. Jeśli korygowana będzie faktura, konieczne będzie odesłanie podpisanej przez Kupującego korekty. Należna Kupującemu kwota zostanie przesłana w ciągu 14 dni po otrzymaniu przez Sprzedającego podpisanego dokumentu korekty. Kwota ta zostanie zwrócona bądź na podane przez Kupującego konto bankowe, bądź przekazem pocztowym. Jednakże w przypadku drugiej formy zwrotu pieniędzy, Kupujący zostanie obciążony kosztami nadania przekazu pocztowego (o koszt tej usługi zostanie pomniejszona należna Kupującemu kwota pieniężna).

13. Prawa gwarancyjne posiada wyłącznie bezpośredni Nabywca sprzętu, stąd też dalsze zbycie sprzętu nie powoduje przeniesienia praw gwarancyjnych na kolejnego nabywcę.

 VI. Postanowienia końcowe:

1. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

3. Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na wymieniony adres e-mail, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 05.133.1119 z dnia 20 lipca 2005 r.) z późniejszymi zmianami. Otrzymanie automatycznego potwierdzenia przyjęcia wiadomości przez serwer odbiorcy strony uznają za doręczenie faktury.

4. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów.

5. Sklep internetowy www.deszczowka24.pl nie wypożycza produktów do testowania i z tego powodu Kupujący nie może odstąpić od umowy sprzedaży.

6. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia poprzez Sprzedającego, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

7.  W przypadku braku odmiennego stanowiska Kupującego złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Pz.U.N 133 poz. 883.

Regulamin określa zasady zakupów w sklepie www.deszczowka24.pl Założenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.